top of page

Keywords: art, kunst, postnihilism, postnihilisme, nature, natuur, collage, assemblage, schilderkunst, tekeningen, drawing, objecten, objects, lampen,

lamps, sieraden, jewelry.

TENTOONSTELLING /

EXHIBITION

POSTNIHILISME

over Nietzsches ZARA THUSTRA

in Nederland en Europa

 

CENTRUM VOOR

FILOSOFIE & KUNST

BUDEL

OPENING 8 MARCH 14:00

 

SYMPOSIUM 7 APRIL

TENTOONSTELLING /

EXHIBITION

 

Deze tentoonstelling van Han Bakker bevat een installatie en meerdere individuele werken naar aanleiding van Zarathustra, de profeet van de vernieuwende moraal uit Nietzsches hoofdwerk. Daarnaast worden er postnihilistische landschappen getoond. 

 

Opening: 8 maart 14:00. 

Met muzikale begeleiding en voor een drankje wordt gezorgd. 

STUDIEDAG /

SYMPOSIUM 

 

De studiedag wordt gehouden op 7 april op lokatie. Er zijn diverse sprekers waaronder drs. Nelleke Canters (filosoof), dr. Rico Sneller (filosoof) dr. Arthur d'Ansembourg (filosoof) en dr. Jan van de Pol (psycholoog, psychotherapeut en beeldend kunstenaar). Er is tevens een artist talk met Han Bakker. 

Aanmelding: 

nellekecanters@gmail.com

0495 491 544

CENTRUM VOOR

FILOSOFIE & KUNST

in Budel (NB)

Keunenhoek 29,

6021CW Budel, NL 

Telefoon0495 491 544

 

Deze mensen spreken op het symposium

Rico+Sneller+01 2.jpg

dr. Rico Sneller

Afstand en nabijheid in het werk van Han Bakker

dr. Rico Sneller

 

Het werk van Han Bakker oscilleert tussen afstand en nabijheid, tussen landschap en object. In het midden ligt het bewustzijn oftewel het kunstenaarsoog. Dit kan twee dingen betekenen: de kunstenaar vormt zelf de schakel tussen landschap en object, oftewel tussen verte en nabijheid. Maar het kan ook betekenen: daargelaten het kunstenaarsoog, of: waar de kunstenaar zelf ook moge vertoeven. (Vergelijk de zin: “hoe het met X gesteld is, laat ik hier nog even in het midden.”)

In mijn bijdrage wil ik aandacht besteden aan de verhoudingswijze van de kunstenaar tot zijn object, en naar de rol van ‘afstand’ en ‘nabijheid’ in zijn kunst.

 

 

Rico Sneller (1967) is filosoof en doceerde lange tijd aan de universiteit Leiden. Hij promoveerde op het werk van de Franse denker Jacques Derrida en diens relatie tot de negatieve theologie. Hij is vicepresident van de academische netwerkorganisatie APGC (Alternative Perspectives and Global Concerns, https://ap-gc.net). Zijn belangstelling gaat uit naar kritiek op de Verlichting in het licht van alternatieve bewustzijnsposities (extase, mystiek, waanzin, telepathie, inspiratie, creativiteit, enz.). Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (Ten Have 2013). Recent verscheen van zijn hand Into It: Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Publishers).

Arthur d' Ansembourg.jpg

De waarheid van de schilderkunst

dr. Arthur d'Ansembourg

In een brief van 23 oktober 1905 aan zijn vriend Emile Bernard schrijft Cézanne dat hij hem de waarheid over de schilderkunst verschuldigd is. Dit is opmerkelijk want lange tijd sprak men van de schone kunsten en was waarheid een begrip van de wetenschappen. Vraag is op welke wijze er in de kunst sprake kan zijn van waarheid. Tevens zullen we daarbij onderzoeken hoe de waarheid van de schilderkunst zich verhoudt tot de huidige crisis van de waarheid in de media. Tot slot blijft de vraag wat dit betekent voor rol van de kunst in een veranderende samenleving en onze kijk op het werk van Han Bakker. 

Arthur d’ Ansembourg (1960) is als filosoof werkzaam in het volwassenenonderwijs en geeft voornamelijk cursussen op het gebied van de esthetica en kunstfilosofie. Hij onderzoekt wat filosofen te zeggen hebben over schoonheid en kunst. Daarbij gaat hij na naar welke kunstenaars filosofen verwijzen en hoe sommige kunstenaars zich laten inspireren door filosofen. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken over kunstwerken en geeft hij filosofische rondleidingen in musea. Begin 2018 verscheen van hem Er ziet iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW.

dr. Arthur d'Ansembourg

Jan-van-de-Pol-.jpg

L´Objet- trouvé

dr. Jan van de Pol

Het driedimensionale werk van Han Bakker komt vaak tot stand aan de hand van gevonden voorwerpen, objets-trouvés. Aan de hand van het begrip l´objet-trouvé neem ik U mee in de geschiedenis van de moderne kunst ( Duchamps, l'art brut, het surréalisme, Dada), het snobisme in de kunst, de ontwikkelingspsychologie (Winnicott, objectconstantie) en het werk van Han Bakker.

Jan van de Pol is klinisch psycholoog, psychotherapeut en kunstenaar. Als klinisch psycholoog was hij,  tot zijn pensionering in 2018, werkzaam binnen de GGzE, grotendeels binnen een psychoanalytisch geïnspireerde setting. Als kunstenaar, hoofdzakelijk beeldhouwer, nam hij deel aan diverse solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. Hij organiseerde meer dan 20 internationale beeldhouwsymposia (samen met anderen). Zo  haalde hij  meer dan 200 befaamde beeldhouwers naar Nederland om hier samen met hen te werken en te exposeren. Informatie over zijn werk vindt U op www.janvandepol.nl . Gezien zijn achtergrond is het begrijpelijk dat zijn interesse (lezingen, publicaties) ook ligt in het overgangsgebied tussen kunst en psychiatrie.

dr. Jan van de Pol

drs. Nelleke Canters

De onverschilligheid van de wereld opstandig aan de orde stellen.

drs. Nelleke Canters

‘Als de wereld begrijpelijk was zou er geen kunst bestaan’, A. Camus

Zowel Camus’ absurde held Sisyphus als Nietzsches aristocratische held ‘de vrije geest’ worden geconfronteerd met een betekenisnihilisme waarbij ze desondanks het leven bevestigen. De held van Camus geeft zich niet over en komt in opstand tegen het absurde, en bevestigt wat op deze aarde is. De aristocratische held van Nietzsche affirmeertin het betekenisnihilisme volop het leven.Daarbij staat bij beide helden het scheppen van eigen individuele waarden centraal, in plaats van de vroeger opgelegde waarden die hen beteugelden. Vandaar dat voor beide helden het actieve en creatieve scheppende ultieme activiteit is. Gevolg: de held wordt bij beide denkers geassocieerd met het scheppende van de kunst, en met de rol van de kunstenaar.

 

In mijn presentatie wordt inzicht verkregen in de wijze waarop kunst als revolte, de mens in staat stelt, om zijn door absurditeit en nihilisme kenmerkende leven, toch ‘zinvol’ te affirmeren.

.

 

 

Nelleke Canters (1951) studeerde filosofie en was meer dan vijfentwintig jaar hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen te Eindhoven. Daarnaast enkele jaren onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar. Momenteel doceert zij filosofie aan de Seniorenacademie (HOVO) en is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel. Sinds twintig jaar verzorgt zij jaarlijks een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten. Bijdragen van haar verschenen in Kwaliteit van leven, Diverse perspectieven op het begrip kwaliteit van leven in de gezondheidszorg (Lemma: 2011). Met Tatjana Kochetkova en Rico Sneller publiceerde zij Pluraliteit van de Levenskunsten (Garant 2017).

bottom of page